Introklasser våren 2015

Introduktion till kontaktimprovisation – 5 klasser under vårterminen

Kontaktimprovisation är en dansform där vi leker med gravitationskraften, den rörelsekraft och de tyngdpunktsförskjutningar som uppstår när två kroppar möts. Dansen uppstår genom att fånga tillfället i flykten, genom att erbjuda kroppsytor att surfa på, genom att ta vikt eller genom att ge vikt. En flytande dans uppstår ofta om det finns en grundläggande avslappning i rörelsen, en stabil golvkontakt och en tillit mellan de dansande kropparna.

Var?

Klasserna hålls på Ärlegatan 3, 414 57 Göteborg.

När?

Andra söndagen i månaden (8 februari – 8 mars – 12 april – 10 maj – 14 juni) kl 14 – 16.

Kostnad:

Klass och efterföljande jam 30 – 50 kronor.

Registrering:

Om du vill delta i en klass, vänligen registrera dig genom att skicka ett mail till gbg.cic@gmail.com.

8 februari

Lärare: Martin Letell & Christian Hüls

Vi går igenom och övar på grundläggande tekniker. Vi utgår från andningen och en avslappnad kontakt med golvet. Vi går närmare in på hur vi kan erbjuda stabilitet och skapa tillit; hur vi kan möta upp en rörelse och ta emot vikt. Vi kommer också att gå igenom några grundläggande lyfttekniker. Det genomgående temat är utforskandet av den rullande kontaktpunkten mellan dansande kroppar.

8 mars

Lärare: Lonny Eisenhardt & Søren Jensen

Vi går igenom viktiga principer som säkerhet, balans, vikt och flow. Vi kommer att leka med olika rörelsemönster och träna på att ge och ta emot vikt på olika sätt. Vi skall glida, rulla, vara 8 benade djur och sannolikt mycket mer.

12 april

Lärare: Lonny Eisenhardt & Søren Jensen

Här är vi redo att göra spiralövningar, leka med att flyga, hoppa, träna på att ta emot vikt utan att det stoppar flowet. Vi skall också känna på skillnaden mellan att dansa med och utan syn.

10 maj

Lärare: Daniel Mang & Linda Krogerus

Genom att arbeta med kontaktimprovisationens grundläggande principer kommer vi att utforska relationella aspekter av rörelse och beröring. Några av våra teman kommer att vara: anknytning och begränsning, samtycke och samarbete, trygga rum och förhandling.

14 juni

Lärare: Christian Hüls

This entry was posted in Kurs. Bookmark the permalink.