Guidelines

Guidelines för Kontaktimprovisation i Göteborg

Du är med på kontaktimprovisation på dina egna villkor. Därför vill vi skapa ett “safe space”, så att alla vi som deltar ska kunna känna oss trygga under tiden kontaktimprovisationen pågår. Du som alla andra ska när som helst kunna känna dig bekväm med att lämna en dans utan förklaring. Ge därför alltid dem du dansar med möjlighet att kunna röra sig obehindrat.

Om det uppstår en oklarhet, om du känner dig osäker eller det minsta otrygg, hör av dig till någon av oss som arrangerar jammet eller kursen! Det finns nämligen ingen anledning att du någon gång under ett jam eller en workshop ska känna så! Du kan gärna kontakta oss under tiden eller efteråt, så som det passar dig bäst!

Ha gärna mjuka, heltäckande kläder och undvik halt syntetmaterial. Det underlättar dansen. Bär inga smycken, armbandsur eller annat som kan skada dig eller andra. Kom ren och fräsch och med rena kläder. Undvik att använda starka dofter, parfym, rakvatten, liniment med mera. Kom inte påverkad. Ha mobilen på tyst.

Vi har fokus på jammet! Dansa, se på eller slappna av i salen. Samtal, mobilanvändandet med mera sker utanför.

Nybörjare är ofta ovana vid den beröringen som tillhör kontaktimprovisationen. Det är lätt att glömma bort när du är van. Var extra lyhörd, ge en tydlig och enkel kontakt och håll dansen med en nybörjare kort. Ge dem alltid en möjlighet att lätt kunna lämna och komma in i dansen. Nybörjare vinner på att ta pauser lite oftare och att få jamma med flera olika dansare! Fokus bör ligga på att känna sig trygg och att ha roligt! Allt annat kommer med tiden.

Kontakt med sexuella syften tillhör inte kontaktimprovisationen och accepteras inte. Alla former av dejting och relationsrelaterade beteenden har inget med kontaktimprovisation att göra!

Landa i salen, i dig själv och i gruppen. Värm upp, ha roligt, glöm inte att andas, särskild när du lär dig nytt. Var lyhörd med och nyfiken på dig själv och så klart alla andra du dansar med!

Du är alltid välkommen med frågor, synpunkter, förslag angående dessa guidelines och jammet samt med ditt engagemang inom kontaktimprovisationen här i Göteborg!

//Kontaktimprovisationsgruppen Göteborg