Förlängda jam på Ärlegården

Nu igen! Två extra träning/jamtillfällen, den 10 april och 8 maj kl 14-16., för mer erfarna kontaktimprovisatörer och andra dansare.

Vi provade vid ett par tillfällen något mer avancerade jam förra terminen och
det verkade vara populärt att träna tekniker. Så nu återkommer vi med nya
tillfällen under våren – två stycken två timmars pass där fokus läggs på
kontaktimprovisations tekniker.

I möjlig mån avslutas passet med ett kortare jam.  Lisa L P introducerar
första tillfället, varefter vi gemensamt lägger upp träningen. Träningen
vänder sig till dansare och till alla andra som tränat kontaktimprovisation längre
tid. Direkt efter passen tar ordinarie jam vid, och det är bara att fortsätta
dansa om man vill.

This entry was posted in Jam. Bookmark the permalink.