Author Archives: kigbg

Extending our skin – CI Workshop Online

with Dorte Bjerre Jensen – May 1-2 Contact improvisation in your own space: multidirectional support and the power of your imaginary dancepartner.  Improvisation is a practice that is dealing with the unknowable, the unpredictable by letting your body respond physically … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Info om VT2020

Under höstterminen har vi haft tre introduktionskurser, tre jam med live musik och en workshop. Det var tunt med antal deltagare till de flesta jam. Vi har då gått back ekonomiskt. Vet du att du glömt att betala för ett eller … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Introkurs med Martin Larsson och christian hüls

Vi ger dig enkla verktyg och “glosor” för att du lätt och tryggt kan delta i kontaktimprovisationsjam! Vi börjar med att du landar i dig själv, i rummet. Vi förmedlar tanken om kontaktimprovisation som ett tryggt rum att vara i … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Introkurs i kontaktimprovisation med Sara Hawén och Aron Rose Melz

Vi går igenom grunderna i kontaktimprovisation. Denna introduktion har vi fokus på dansen som kommunikation med sig själv och andra. Hur kan jag ställa frågor i dansen? Hur kan jag ge och ta emot ja och nej? Vad är ett … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Falling into Contact – Workshop with Adrian Russi 7-8 Sept

About the workshop:How can I give my weight and at the same time stay self-responsible? What is helpful for keeping the connection with my center while falling? How does it feel to surrender and when do I give up myself? … Continue reading

Posted in Workshop | Leave a comment