Author Archives: kigbg

Söndagsjam

🌼 På grund av rådande omständigheter gällande Corona är kommande jammen inställda. ❗ ✅ Vi vet inte hur länge till. 👣😊💜

Posted in Jam | Leave a comment

Extending our skin – Workshop with Dorte Bjerre Jensen

I’m interested in our body’s innate ability to respond physically to the environment and its ability to trust its own physical intelligence. Our body creates space and it is space, and it’s constantly be-coming while extending its skin out in … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Info om VT2020

Under höstterminen har vi haft tre introduktionskurser, tre jam med live musik och en workshop. Det var tunt med antal deltagare till de flesta jam. Vi har då gått back ekonomiskt. Vet du att du glömt att betala för ett eller … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Introkurs med Martin Larsson och christian hüls

Vi ger dig enkla verktyg och “glosor” för att du lätt och tryggt kan delta i kontaktimprovisationsjam! Vi börjar med att du landar i dig själv, i rummet. Vi förmedlar tanken om kontaktimprovisation som ett tryggt rum att vara i … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Introkurs i kontaktimprovisation med Sara Hawén och Aron Rose Melz

Vi går igenom grunderna i kontaktimprovisation. Denna introduktion har vi fokus på dansen som kommunikation med sig själv och andra. Hur kan jag ställa frågor i dansen? Hur kan jag ge och ta emot ja och nej? Vad är ett … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment